Tags

, , , , , ,

Ghi chú trong lớp: Cái nào tốt hơn – đánh máy hay viết tay

Image

Đánh máy hay viết tay

By ginacarroll

Lược dịch: Quốc Triệu

Để học tốt hơn một sinh viên nên ghi chú bài giảng bằng cách viết tay hay đánh máy? Đây là một câu hỏi quan trọng bởi vì sinh viên có quá nhiều thiết bị cầm tay để lựa chọn cho việc học của mình. Chúng đáng được phân tích và chắc chắn rằng những công cụ này thực sự giúp ích cho việc học và nhớ bài học của sinh viên. Chúng ta cứ cho rằng chúng có giúp ích, nhưng chúng ta có chắc?

Giáo sư Cornell, Walter Pauk, tác giả cuốn Học tập thế nào ở Đại học nói rằng ghi chú là rất quan trọng bởi vì chúng giúp chúng ta nhớ lại một bài giảng sau khi đã học và sắp xếp qua nhiều tài liệu.Điều này dường như là kết luận hiển nhiên, nhung các cuộc nghiên cứu lại chỉ ra rằng chỉ có 66.5% sinh viên ghi chú trong lớp.

Trong khi nghe giảng, nếu chúng ta chỉ nghe thôi thì chỉ nhớ được 10% những gì thầy nói. Nhưng nếu chúng ta ghi chú và chúng ta có thể xem lại sau đó, chúng ta có thể nắm bắt lại nhiều thông tin hơn nữa.

Giáo sư Pauk cũng nói rằng có những lợi ích rõ ràng từ việc ghi chú thay vì đánh máy. Nghiên cứu của Đại học Washington chỉ ra rằng khi chúng ta ghi chú bằng tay, chúng ta khởi động 1 vùng trong não mà vùng này liên quan tới suy nghĩ, ngôn ngữ và trí nhớ. Nếu bạn không ghi chú, não bộ sẽ chuyển trực tiếp thông tin bạn nghe vào bộ nhớ mà không qua xử lý. Và bằng cách này thì não bộ không phân biệt được cái ghì là quan trọng trong đám thông tin mà bạn nghe. Và nếu bạn đánh máy ghi chú của bạn, bạn cũng không có được những lợi ích như khi bạn ghi chú. Và tóm lại, viết lại ghi chú giúp bạn nhớ tốt hơn.

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều thích đánh máy ghi chú bởi vì đánh máy nhanh hơn viết và vì thế chúng ta bắt kịp người nói dễ hơn. Bạn không thể nghiên cứu lại những gì bạn không lưu lại. Vì vậy có một sự chọn lựa ở đây: nhớ lâu hơn khi bạn viết và lưu lại nhiều thông tin hơn cho sau này khi bạn đánh máy. Rõ ràng giải pháp ở đây – hy vọng sinh viên đánh máy ghi chú xuống trong khi nghe giảng và rồi tổ chức, sắp xếp lại chúng bằng viết tay. Cách này bạn nhận được mọi ưu điểm của hai phương pháp – dĩ nhiên, mất thời gian.

Ngoài siêng năng cần cù, mọi người còn muốn có một cách học tốt hơn.

QUAY VỀ MỤC LỤC

Advertisements